mariagyud magyarok nagyasszonya atadas 10mpx 61Búcsúink a következő rendelkezéseken alapulnak: 

VII. Pius pápa kiváltságlevele alapján (1805) teljes búcsú nyerhető

 • minden hónap első vasárnapján

Az egyházmegyei kegyhellyé nyilvánítás (1846) óta minden zarándokcsoporttal érkező teljes búcsút nyerhet – legtöbb búcsúnk ehhez a kiváltsághoz kötődik:

 • Gyertyaszentelő Boldogasszony búcsú – a Szeretetláng Közösség zarándoklata
 • Gyümölcsoltó Boldogasszony búcsú, a nagyböjti triduum zárónapja (csak akkor búcsú, ha nagyböjtben ünnepeljük)
 • Édesanyák búcsúja, az imádkozó édesanyák zarándoklata
 • Pünkösd főbúcsú – a cigányok részvételével
 • Pünkösdhétfő – a horvátok részvételével
 • Szentháromság Vasárnapja – Horvátok búcsúja
 • Nagyboldogasszony főbúcsú, a Pécsi Egyházmegye zarándoklata
 • Világ Királynője – Bukovinai székelyek búcsúja
 • Szenvedélybetegek zarándoklata
 • Kisboldogasszony főbúcsú – Németek búcsúja
 • Fájdalmas Anya búcsú – Idősek és betegek zarándoklata
 • Hálaadás a termény-betakarításért, a Tenkes Hegyközség zarándoklata
 • Katolikus iskolák zarándoklata
 • Települések fogadalmi zarándoklatai

A kegytemplom basilica minor rangjából (2008) adódóan teljes búcsú nyerhető

 • az Egyházmegyei gyalogos zarándoklat alkalmával a megyéspüspök választotta napon
 • a bazilika-cím elnyerésének évfordulóján
 • a Péter-Pál búcsún
 • a Sarlós Boldogasszony búcsún – a Bazilika titulus-ünnepén
 • Porciunkula-búcsún
 • a Bazilika felszentelésének évfordulóján
 • évente még egy olyan napon, amelyet minden egyes hívő szabadon választhat meg

A búcsúnaptárban szereplő összes zarándoknapon az általános és sajátos feltételek mellett nyerhető el a teljes búcsú.

További alkalom kegyhelyünkön a teljes búcsú elnyerésére az általános feltételek teljesülése mellett:

 • részvétel lelkigyakorlaton, amennyiben az teljes három napig tart
 • részvétel a következő, zarándoknaptárban nem szereplő ünnepeken az ünnephez kötődő egyéb feltételekkel:
 • újév – a Veni Creator Spiritus himnusz imádkozása
 • nagyböjti péntekek – az „Íme, jóságos Jézusom” imádkozása szentáldozás után, a feszület előtt
 • virágvasárnapi élő passiójáték – imádságos jelenlét
 • nagycsütörtök – a Tantum ergo imádkozása 
 • nagypéntek – részvétel a kereszt-hódolatban
 • húsvét vigíliája – a keresztségi fogadalom megújítása 
 • feltámadási körmenet – imádságos részvétel
 • az Isteni Irgalmasság Vasárnapja – imádságos részvétel
 • az úrnapi körmenet – imádságos részvétel
 • Jézus Szíve főünnepe – „Urunk, Jézus!” felajánló ima imádkozása 
 • Halottak napja
 • Krisztus Király Vasárnapja – „Úr Jézus, emberi nem Megváltója” felajánló ima imádkozása
 • év végi hálaadás – a Te Deum imádkozása

Minden más alkalommal a kegyhely áhítatos lelkületű meglátogatásakor részleges búcsú nyerhető.