A Máriagyűdi Római Katolikus Plébánia az egyik patinás egyházi központja Dél-Baranyának. Míg a középkorban a gyűdi templomközösség tartozott csak ide, a Hódoltság időszakát követően a ferencesek működése nyomán a környék református falvaiban megtelepedő katolikus családok lelki gondozása is feladatává vált. 1950 után az egyházmegyés papok által működtetett kegyhely folytatván ezt a gyakorlatot az egész környék katolikusait ellátta. Idővel egyre több helyen kápolna épült, majd külön plébániák létesültek, folyamatosan csökkentve a plébánia területét.

Jelenleg a Máriagyűdi Plébánia csak a kegyhely ellátását és a gyűdi templomközösség lelki gondozását látja el. A templomközösség ezért egyet jelent az egyházközséggel, amely a kegyhely nagy családja. Tagjai segítenek fogadni a zarándokokat, ők szervezik meg a búcsúkat, és segítenek önzetlenül azok lebonyolításában. A bazilika ünnepei az ő közös családjuk ünnepe is. A közösség aktív tagjai megválasztották a Plébániai Tanácsot, melynek tagjai - Borbás Lászlóné Maurer Márta, Frank Árpád, Karliné dr. Nárai Kitti, Kovács István, Markovics János, Polgár Péter, Tolnay András, Velzer Ferenc - és póttagjai - Heindl Ákosné Budai Krisztina, Rajcsik János - a plébánia közösségi életének szervezésében segítik a plébánost.

Ezeken az oldalakon azokat az információkat találják meg, ami elsősorban az itt élőket, a bazilika köré szerveződő közösség életébe bekapcsolódni szándékozókat érintik.