A 10.00-órai szentmisét követően a temetőben lesz a halattakról való megemlékezés!

Ünnep

Blagdan

Feste

Dátum

Datum

Datum

Időpont

termin

Zeitpunkt

Szentmise

Sveta misa

Gottesdienst

Más programok

Ostali programi

Sonstige Programmen

MINDENSZENTEK

főünnep

parancsolt ünnep

November

1.

Vasárnap

07.30

 

gyóntatás

08.00

Szép Attila püspöki irodaigazgató

 

09.30

 

gyóntatás

10.00

Szép Attila püspöki irodaigazgató

 

11.00

 

temetői megemlékezés

Halottak napja

November

 2.

hétfő

17.00

Halottakért

 

Borromeo Szent Károly püspök

November

 4.

szerda

17.00

Egyházközség † tagaiért

 

Szent Imre herceg

November

5.

csütörtök

16.45

 

R.F.T. titoksorsolás

17.00

R.F.T. élő és † tagjaiért

 

köznap

November

6.

péntek

17.00

Egyházközség † tagaiért

 

Szűz Mária szombatja

November

7.

 szombat

16.30

 

szentségimádás

17.00

Vörös – Novák - Haál cs. élő és † tagjaiért

 

ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

November

8.

vasárnap

07.30

 

gyóntatás

08.00

† Joó Ferenc és neje Mária l.ü.

 

09.30

 

gyóntatás

10.00

PLÉBÁNOS

 

November hónapban minden szerdán és pénteken, az esti szentmisén, plébániánk elhunytjaiért fogunk imádkozni. Szentmise a szokott módon kérhető. A sekrestyéből a borítékok már most elvihetők.

Az Apostoli penitenciária a következő változásokat rendelte el.

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november hónap szabadon választott nyolc napján teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor.

Akik november hónap bármelyik napján meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni.

Aki lakását nem hagyhatja el, az Jézus vagy Mária képe előtt, halottakért imádkozva is búcsút nyerhet.

Ezek a változások csak november hónapra vonatkoznak és a koronavírus-járvány miatt léptek életbe.