A Húsvéti Szent Három Napban reggel 8 órakor, kivétel a csütörtök, amikor 07:30-kor „sötét” zsolozsmát imádkozunk, amire mindenkit nagy szeretettel hívunk.

Ünnep

Blagdan

Feste

Dátum

Datum

Datum

Időpont

termin

Zeitpunkt

Szentmise

Sveta misa

Gottesdienst

Más programok

Ostali programi

Sonstige Programmen

Az Úr Szenvedésének

Vasárnapja

 

Virág Vasárnap

Április 10.

vasárnap

07.30

 

gyóntatás

08.00

† Családtagokért

 

09.15

 

gyóntatás

10.00

PLÉBÁNOS

 

Nagyhétfő

Április 11. hétfő

19.00

Bobár István és Petrovics Ilona gyógyulásáért

 

Nagyszerda

Április 13.

szerda

19.00

Facsar és Borbandi család élő és † tagjaiért

 

Nagycsütörtök

Április 14.

csütörtök

07.30

 

sötétzsolozsma

18.00

Az Utolsó Vacsora miséje

 

Nagypéntek

Április 15.

péntek

08.00

 

sötétzsolozsma

15.00

 

keresztút

 

Az Úr Szenvedésének Ünnepe

 

Nagyszombat

Április 16.

szombat

08.00

 

sötétzsolozsma

18.00

Húsvéti vigília-szertartás

körmenet

 

Húsvét Vasárnap

Április 17.

Vasárnap

07.30

 

gyóntatás

08.00

PLÉBÁNOS

 

09.30

 

gyóntatás

10.00

PLÉBÁNOS

 

Húsvéthétfő

Április 18.

hétfő

07.30

 

gyóntatás

08.00

Hálából a Szűzanyának

 

09.30

 

gyóntatás

10.00

KÁPLÁN

 

11.00

 

Hanna keresztelője

Nagycsütörtökön 10 órakor olajszentelési szentmise lesz Pécsett, a Bazilikában a megyéspüspök és a papság részvételével. Máriagyűdön a Bazilikában 18 órakor kezdődik „Az Utolsó Vacsora miséje”. Utána csendes együttlét keretében együtt maradunk egy egyszerű közös vacsorára a vaskapu alatt, majd 19.30-kor rövid adorációval fejeződik be együttlétünk a tabernákulum előtt az Olajfák hegyi virrasztás emlékére.

Nagypénteken 15 órakor keresztutat végzünk, utána „A mi Urunk szenvedésének ünnepe” lesz. Ennek a különleges szertartásnak 3 fő része van: igeliturgia a János-passióval és a tizenegy könyörgéssel minden emberért a világon, utána a kereszthódolat, legvégül az áldoztatás a nagycsütörtökön átváltoztatott Oltáriszentségből. Ezen a napon ugyanis nincs szentmise a Katolikus Egyházban. Nagypénteken szigorú böjtöt tartunk: 18 és 60 év között háromszori étkezésből egyszer lakunk jól, 14 év fölött pedig a hústilalmat mindenkinek be kell tartani.

Nagyszombat a veszteglés napja. Töltsük el csendben és imádsággal ezt a napot. Nagyszombaton az Egyház nem mutat be szentmisét, hanem virraszt a kínhalált szenvedett Megváltó sírjánál. A Bazilika egész nap nyitva van Szentsír-látogatásra és csöndes imádságra.

Nagyszombaton este 6 órakor tűzszenteléssel kezdődik a húsvéti vigília szertartása utána a feltámadási körmenettel.

Húsvét vasárnapján és húsvéthétfőn a szentmisék ünnepi rend szerint lesznek.