Bazilika je cijeli dan otvorena za one koji žele u molitvi provesti vrijeme. Molimo sve naše posjetitelje da se vladaju dostojno, da ne narušavaju mir i tišinu u Bazilici. Molimo cijenjene posjetitelje, a posebice žene, da u doličnoj odjeći dođu u posjet Gospi, da ni u ljetnoj žezi ne uđu u crkvu golih ramena.

Skrećemo vam pozornost da se u Bazilici načinjene fotografije mogu koristiti samo u osobne svrhe, a da je njihova objava u javnim glasilima i njihovo umnožavanje zabranjeno.