Od kipa Žalosne Gospe staza vodi prema Jubilejskom Križu, djelu Kiss Györgya koji je postavljen 1900. godine. Narod ga je dugo zvao Medenim Isusom, naime u rupe metalnog kipa uselile su se pčele.