Red svetih misa ovaj tjedan.

Nedjeljom (na Božić, Nova Godina, nadalje drugog dana Božića, Uskrsa, i Duhova, 20-og kolovoza, 2-og studenog) mise su u 8i10 sati.Radnim danom(izuzev utorak) do 31-og ožujka i od 1-og listopada u 17 sati, od 1-og travnja do 30-og rujna u 19 sati. Odstupanje od najavljenog: 6-og siječnjamisa je u 10.00 i 17.00, 18-og ožujka u 15.00, 24-og u 18.00, 25-og u 15.00, 26-og u 19.00, 1-og studenog u 15.00, 24-og prosinca u 6.00, odnosno u 24.00. Na Marijanske blagdane 4-og travnja, 2-og srpnja, 8. 12. i 15-og rujna u 10.00 i 19.00, 2-og veljače, 8. 10. i 17-og listopada mise su u 10.00 i 17.00 sati.

Klanjanje pred Sakramentom

Subotom od 16. 30 (zimi), od 18. 30 (ljeti) prije svete mise održava se Klanjanje u tišini

Večernja molitva:

Subotom u zimskom periodu od 17.45, u ljetnom periodu od 19.45 nakon mise, odnosno tijekom glavnih proštenja Bazilike od 18.00 sati.

Sveta ispovijed:

Svakog prvog petka, svake subote i nedjelje pola sata prije svete mise

Svakog prvog petka, svake subote i nedjelje pola sata prije svete mise

Životna ispovijed u unaprijed dogovorenom terminu.

Crkva je u zimskom periodu otvorena od 8. 00 do 17.30 sati, a u ljetnom periodu od 8 do uvečer u 20 sati.