Dio kateheze sačinjavaju i homilije jutarnjih nedjeljnih svetih misa u Dokument Verbum Domini. Početak misnih slavlja u 8.00 sati.

Vjeronauk za učenike viših za 1-4 razred osnovne škole u župnom uredu srijedom od 17.30-19.00, petkom u Kids Club za osnovne škole od 17.30-19.00. Od 19.00-20.30 stojim na raspolaganju srednjoškolcima, studentima. Otac Zsolt Rosner.