Na vigiliji, tj. u subotu prije glavnog proštenja bdjenje (23-24.5.2015, 15-16.8.2015, 5-6.9.2015):

18.00: večernja molitva

18.30: klanjanje – sveta ispovijed

19.00: sveta misa

20.00: procesijca s lojanicama do Žalosne Gospe

21.00: molitvena pobožnost uz glazbu

22.00: molitvena pobožnost uz glazbu

23.00: križni put s lojanicama na Kalvariji

24.00: sveta misa za umrle članove obitelji hodočasnika

01.00: bdjenje do jutra

Na blagdan:

07.30: sveta ispovijed

08.00: sveta misa

09.00: molitvena pobožnost, sveta ispovijed, proba pjesama

10.00: blagdanska velika misa

11.15: procesija do Žalosne Gospe

12.00: pauza za objed

13.00: obilazak križnog puta na Kalvariji

14.00: litanija i oproštaj od svetišta

14.30: blagoslov poklon-predmeta

14.45: dodatni programi

Crvka je u ljetnom periodu otvorena:

Za vrijeme Vigilije cijelu noć

Nedjeljom do zatvaramo s mrakom, najkasnije uvečer u 20 sati