Sa staze koja vodi kipu Žalosne Gospe, možete se spustiti do spomenika Velike Gospoje Mađara, koji je posvećen 19. rujna 1937. godine.