Sa sjeverne strane crkve nalazi se franjevački samostan izgrađen u dvije etape, godine 1742. i g. 1773. Okružuje ga dvorište za svete ispovijedi kao i mali vrt. Zgrada je preuređena u hodočasnički dom pod nazivom Domus Mariae, u vlasništvu je Pečuške biskupije.